Sprog:
Deres kreditkort og personlige oplysninger er sikre.
Overholdelse: Valideret
Virksomhed: Top Rejser A/S Gyldig:09/27/21
Baseret på oplysningerne fra Top Rejser A/S vedrørende dennes politikker, procedurer og tekniske systemer til opbevaring, behandling og/eller transmission af kortholderens data, har Top Rejser A/S udført de nødvendige procedurer for at validere overholdelse med PCI DSS.

Ansvarsfraskrivelse: Trustwave Holdings, Inc. repræsenterer ikke og kan heller ikke udstede garanti for at Top Rejser A/S systemer er sikret mod et internt eller eksternt angreb eller hvorvidt kortholderens data kan risikere at blive bragt i fare. Trustwave Holding, Inc. repræsenterer ikke og kan heller ikke udstede garanti for denne virksomheds forretningsaktiviteter eller drift. Kontakt venligst den pågældende virksomhed, der er indehaver af seglet, såfremt De har spørgsmål om deres produkter, serviceydelser eller kundebetjening.
© 2021 Trustwave • Ph: 877-262-4766 • (312-873-7500 outside U.S. or Canada) • sales@securetrust.com