Språk:

Företag: MTP My Trendy Phone Sweden AB Giltigt:06/17/24
MTP My Trendy Phone Sweden AB är med i VikingClouds Trusted Commerce program för efterlevnadsvalidering av betalkortsbranschens standard (Payment Card Industry Data Security Standard, PCI DSS) på uppdrag av alla stora betalkortsorganisationer såsom: American Express, Diners Club, Discover, JCB, MasterCard Worldwide, Visa, Inc. och Visa Europe

Friskrivninggsklausul: VikingCloud intygar eller garanterar inte att MTP My Trendy Phone Sweden AB system är säkert från interna eller externa intrång eller huruvida det finns risk för att kortinnehavaren utsätts för kriminella handlingar. VikingCloud intygar eller garanterar inte på något sätt detta företags aktiviteter eller verksamhet. Var vänlig kontakta företaget som visar sigillet om du har frågor om deras produkter, tjänster eller kundsupport.
© 2024 VikingCloud • Ph: 800-363-1621 • (312-267-3212 outside U.S. or Canada) • sslsupport@vikingcloud.com